Čiastka č. 9/1986 Zb.

Vydaná dňa: 14.05.1986
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1986 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov 01.07.1986
32/1986 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky 23.01.1986