Čiastka č. 28/1985 Zb.

Vydaná dňa: 03.12.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov 01.01.1986
99/1985 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov 01.01.1986