Čiastka č. 16/1985 Zb.

Vydaná dňa: 31.07.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Venezuelskej republiky 15.08.1985
58/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie 31.07.1985