Čiastka č. 6/1984 Zb.

Vydaná dňa: 04.04.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/1984 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach 01.09.1984
33/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o cestovných náhradách 01.06.1984
34/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov 01.08.1984