Čiastka č. 5/1984 Zb.

Vydaná dňa: 04.04.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1984 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 01.07.1984
28/1984 Zb. Zákon o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení 04.04.1984
29/1984 Zb. Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) 01.09.1984