Čiastka č. 28/1984 Zb.

Vydaná dňa: 11.12.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/1984 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1985