Čiastka č. 24/1984 Zb.

Vydaná dňa: 28.11.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
117/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel v znení vyhlášky č. 77/1982 Zb. 01.01.1985
118/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky 01.01.1985
119/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch 01.07.1985
120/1984 Zb. Vyhláška o Dohode o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode a Protokole k nej 28.11.1984