Čiastka č. 18/1984 Zb.

Vydaná dňa: 14.09.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/1984 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu 29.09.1984
96/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách 14.09.1984