Čiastka č. 17/1984 Zb.

Vydaná dňa: 13.09.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o správe národného majetku 01.01.1985
92/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1984