Čiastka č. 16/1984 Zb.

Vydaná dňa: 16.08.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
86/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom 01.09.1984
87/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 01.09.1984
88/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl 01.09.1984