Čiastka č. 29/1983 Zb.

Vydaná dňa: 12.12.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
139/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky tepla 01.01.1984
140/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach 01.01.1984
141/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov 01.01.1984