Čiastka č. 13/1983 Zb.

Vydaná dňa: 15.06.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/1983 Zb. Zákon o rodine (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
67/1983 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva zákon o vernostnom prídavku baníkom 01.07.1983
68/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok
69/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb