Uznesenie č. 68/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok

Čiastka 13/1983
Platnosť od 15.06.1983 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

68

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 30. mája 1983

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok a určuje ich konanie na 1. a 2. júla 1983.

Šalgovič v. r.