Čiastka č. 12/1983 Zb.

Vydaná dňa: 15.06.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1983 Zb. Zákon o vernostnom prídavku baníkov 01.07.1983
63/1983 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti 01.01.1984
64/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Guayanskej kooperatívnej republiky 30.06.1983
65/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb