Čiastka č. 20/1982 Zb.

Vydaná dňa: 22.09.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/1982 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance
108/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Telefónny poriadok 01.01.1983