Uznesenie č. 107/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance

Čiastka 20/1982
Platnosť od 22.09.1982 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

107

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 17. augusta 1982

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance a určuje deň ich konania na sobotu 16. októbra 1982.

Šalgovič CSc. v. r.