Čiastka č. 8/1980 Zb.

Vydaná dňa: 26.03.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene začiatku letného času v roku 1980 30.03.1980
33/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou 26.03.1980
34/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom obchodnom protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou 10.04.1980