Čiastka č. 29/1980 Zb.

Vydaná dňa: 29.08.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
118/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch 01.09.1980
119/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach 01.09.1980