Čiastka č. 22/1980 Zb.

Vydaná dňa: 22.07.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
86/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1971 Zb. o účtovníctve 01.01.1981