Čiastka č. 16/1980 Zb.

Vydaná dňa: 19.05.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky
56/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov pri príležitosti Československej spartakiády 1980 19.05.1980
57/1980 Zb. Redakčné oznámenie k oprave tlačových chýb