Uznesenie č. 55/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky

Čiastka 16/1980
Platnosť od 19.05.1980 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

55

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. apríla 1980

o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky a určuje deň ich konania na sobotu 14. júna 1980.

Šalgovič v. r.