Čiastka č. 15/1980 Zb.

Vydaná dňa: 08.05.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1980 Zb. Rozhodnutie Prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii