Čiastka č. 12/1980 Zb.

Vydaná dňa: 24.04.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1980 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím 01.07.1980
43/1980 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok 24.04.1980
44/1980 Zb. Uznesenie Predsedníctva federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
45/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Marockého kráľovstva 09.05.1980