Čiastka č. 6/1979 Zb.

Vydaná dňa: 13.04.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom 13.04.1979
42/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou 13.04.1979
43/1979 Zb. Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy 13.04.1979