Vyhláška č. 43/1979 Zb.Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy

Čiastka 6/1979
Platnosť od 13.04.1979
Účinnosť od 13.04.1979

43

VYHLÁŠKA

Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach

z 19. apríla 1978,

ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy


§ 1

Rada Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach poveruje podľa § 3 ods. 2 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve (ďalej len „zákon“)

1. výkonom vodohospodárskej agendy v rozsahu § 3 ods. 2 písm. a) až f) zákona tieto národné výbory:

v okrese Bardejov

mestské národné výbory Bardejov, Giraltovce,

v okrese Humenné

mestské národné výbory Humenné, Snina, Medzilaborce,

v okrese Michalovce

mestské národné výbory Michalovce, Sobrance,

v okrese Poprad

mestské národné výbory Poprad, Kežmarok, Spišská Stará Ves, Spišská Belá, Svit, Starý Smokovec,

v okrese Prešov

mestské národné výbory Lipany, Sabinov, Prešov,

v okrese Rožňava

mestské národné výbory Rožňava, Revúca,

v okrese Spišská nová Ves

mestské národné výbory Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica,

Krompachy,

v okrese Stará Ľubovňa

Mestský národný výbor Stará Ľubovňa,

v okrese Svidník

mestské národné výbory Svidník, Stropkov,

v okrese Trebišov

mestské národné výbory Veľké Kapušany, Trebišov, Kráľovský Chlmec, Sečovce, Čierna nad Tisou;

2. Výkonom vodohospodárskej agendy v rozsahu § 3 ods. 2 písm. a), d), e) zákona tieto národné výbory:

v okrese Košice-vidiek

mestské národné výbory Moldava, Medzev.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

PhDr. Krempa v. r.

Predseda:

Brondoš v. r.