Čiastka č. 18/1979 Zb.

Vydaná dňa: 21.08.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
92/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 01.09.1979