Čiastka č. 15/1979 Zb.

Vydaná dňa: 17.07.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou 17.07.1979
75/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci 01.08.1979