Čiastka č. 22/1978 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa predlžuje povinná školská dochádzka na niektorých školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.09.1978
99/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami 01.09.1978