Čiastka č. 2/1978 Zb.

Vydaná dňa: 27.01.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1978 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií 01.03.1979