Čiastka č. 11/1978 Zb.

Vydaná dňa: 22.05.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave 01.07.1978
51/1978 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 01.01.1979