Čiastka č. 5/1977 Zb.

Vydaná dňa: 11.03.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 01.07.1977
15/1977 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce 01.04.1977