Čiastka č. 20/1977 Zb.

Vydaná dňa: 28.10.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1977 Zb. Zákon o lesoch 01.01.1978
62/1977 Zb. Zákon o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií 01.01.1978