Čiastka č. 18/1977 Zb.

Vydaná dňa: 19.09.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
53/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch 01.10.1977
54/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií 01.10.1977
55/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov 01.10.1977