Čiastka č. 32/1976 Zb.

Vydaná dňa: 24.12.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch 01.01.1977