Čiastka č. 27/1976 Zb.

Vydaná dňa: 18.11.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach 18.11.1976
130/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody 03.12.1976
131/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia 03.12.1976
132/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti 18.11.1976
133/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 11. septembra 1956 03.12.1976