Čiastka č. 25/1976 Zb.

Vydaná dňa: 29.10.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/1976 Zb. Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
125/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Viktora Kaplana 29.10.1976