Čiastka č. 9/1975 Zb.

Vydaná dňa: 28.03.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1975 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd 01.04.1975
31/1975 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva 01.04.1975
32/1975 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami 01.04.1975