Čiastka č. 38/1975 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
157/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce 01.01.1976
158/1975 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poskytovaní úverov 01.01.1976
159/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách 01.01.1976
160/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmierovacom konaní v jednotných roľníckych družstvách 01.01.1976