Čiastka č. 13/1975 Zb.

Vydaná dňa: 12.05.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje nový Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory 01.06.1975
48/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna 12.05.1975