Čiastka č. 23/1974 Zb.

Vydaná dňa: 13.12.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dráhach 01.01.1975
124/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 01.01.1975