Čiastka č. 22/1974 Zb.

Vydaná dňa: 04.12.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
119/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb. 01.01.1975
120/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc 01.01.1975