Čiastka č. 19/1974 Zb.

Vydaná dňa: 06.11.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
103/1974 Zb. Zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1975
104/1974 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach 01.01.1975
105/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 131 a č. 149 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky a vo volebnom obvode č. 36 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
106/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1975