Uznesenie č. 105/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 131 a č. 149 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky a vo volebnom obvode č. 36 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 19/1974
Platnosť od 06.11.1974 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

105

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 23. októbra 1974

o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 131 a č. 149 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky a vo volebnom obvode č. 36 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 131 a č. 149 pre voľby do Snemovne ľudu a vo volebnom obvode č. 36 pre voľby do Snemovne národov na sobotu 7. decembra 1974.

Indra v. r.