Čiastka č. 16/1974 Zb.

Vydaná dňa: 04.10.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/1974 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch 01.01.1975
92/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva vnútra o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc 04.10.1974
93/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich 04.10.1974