Čiastka č. 10/1974 Zb.

Vydaná dňa: 21.06.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o nešírení jadrových zbraní 06.07.1974
62/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v jeho podzemí 06.07.1974
63/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou 06.07.1974
64/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou 06.07.1974
65/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švédskom 06.07.1974