Čiastka č. 42/1973 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
175/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla 01.01.1974
176/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky plynov, rôp a gazolínu 01.01.1974