Čiastka č. 20/1973 Zb.

Vydaná dňa: 29.06.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
70/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti 01.07.1973
72/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti 01.07.1973