Čiastka č. 7/1972 Zb.

Vydaná dňa: 26.04.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1972 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii verejného poriadku národných výborov 26.04.1972
19/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o určení prípravy a realizácie stavieb, ktorých objekty môžu zároveň slúžiť účelom civilnej obrany 26.04.1972
20/1972 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných dvadsaťkorunákov k 100. výročiu úmrtia A. Sládkoviča a pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 50. výročiu úmrtia J. V. Myslbeka 26.04.1972
21/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 11.05.1972
22/1972 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch 15.05.1972
23/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb