Čiastka č. 35/1971 Zb.

Vydaná dňa: 06.12.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch 01.01.1972