Čiastka č. 31/1971 Zb.

Vydaná dňa: 21.10.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
119/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb